chamfron برنامه اصولگرا انتخابات اخبار سیاسی و اجتماعی

chamfron: برنامه اصولگرا انتخابات اخبار سیاسی و اجتماعی

برداشت آب شیرین از خلیج فارس و بازگرداندن نمک به وسیله اعراب موجب عوض کردن اکوس

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی می‌گوید: در کمیسیون امنیت ملی تحت عنوان کمیته آب نخستین بار پرسشها مربوط به پرسشها آب را دنبال می‌کنیم و در شورای عالی امنیت..

ادامه مطلب

از بین بردن حیاط خلوت‌ها و 92 ردیف کمک در بودجه 97 شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

سخنگوی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به تشریح شرح بودجه 97 پرداخت و با بیان اینکه در بودجه 97 خزانه متمرکز دیده شده است هست، گفت: این عنوان موجب انضبا..

ادامه مطلب

اتفاق عجیب جهت مردی که قصد ازدواج داشت

این مرد ساکن منطقه سخت گذر روستای دیدرک بخش جبالبارز جنوبی بعد از 38 سال به قصد ازدواج جهت دریافت صدورشناسنامه اقدام کرد. اتفاق عجیب جهت مردی..

ادامه مطلب

وقوع گرد و غبار در جنوب کشور

مدیرکل پیش‌بینی و هشدارسریع شرکت هواشناسی با اشاره به زیاد کردن وزش باد در جنوب و جنوب غرب کشور از وقوع گرد و غبار و کم کردن کیفیت هوا در بعضی از من..

ادامه مطلب