chamfron برنامه اصولگرا انتخابات اخبار سیاسی و اجتماعی

chamfron: برنامه اصولگرا انتخابات اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کیفیت زندگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران 1400

به گزارش دنیای اقتصاد؛ کیفیت زندگی در «پایتخت 1400» بر اساس چشم انداز نشانه گذاری شده است جهت 55 شاخص در 7 حوزه مرتبط با شهر، به تصویر کشیده شد. یک مطالعه راجع

کیفیت زندگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران 1400

کیفیت زندگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران 1400

عبارات مهم : ایران

سنگ محک نامزدهای شهرداری جهت سنجش برنامه ها با نیاز واقعی پایتخت

به گزارش دنیای اقتصاد؛ کیفیت زندگی در «پایتخت 1400» بر اساس چشم انداز نشانه گذاری شده است جهت 55 شاخص در 7 حوزه مرتبط با شهر، به تصویر کشیده شد. یک مطالعه راجع به اوضاع کنونی شاخص های کیفیت زندگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران و میزان انطباق آنها با استانداردهای موجود در اسناد بالادست پایتخت نشان می دهد شهردار آینده جهت اصلاح متغیرهای کلیدی شهر همچون «خدمات و رفاه شهری، محیط زیست، بودجه شهرداری و همچنین کیفیت ایمنی شهر» باید جهت هر کدام از شاخص های 55 گانه، ماموریت مشخص داشته باشد تا اوضاع طی 4 سال به حداقل سطح قابل قبول اصلاح یابد.

کیفیت زندگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران 1400

چکاپ پایتخت – سنجش کمی شاخص ها – مشخص می کند در حوزه ترافیک، عوض کردن ریل سیاستی جهت مدیریت تقاضای سفر و کم کردن تردد با خودروی شخصی مورد نیاز است تا سهم حمل ونقل عمومی از جابه جایی ها، دست کم به 75 درصد زیاد کردن پیدا کند. هم اکنون سهم مترو از پوشش سفرهای درون شهری، حدود 20 درصد هست. شاخص های مربوط به «ایمنی» پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز از عقب ماندگی محرز نسبت به استانداردها خبر می دهد. پایتخت به راه اندازی واقعی سامانه «هشدار سریع سیل و زلزله» و طرح پیشگیری از حریق در مناطق مستعد، نیاز دارد. این شاخص ها می تواند ملاک عمل پارلمان پنجم پایتخت جهت «کیفیت سنجی» ریزبرنامه نامزدهای احتمالی شهرداری قرار گیرد.

55 شاخص کمی و کیفی برگرفته از محتوای اسناد فرادست شهری جهت ارتقای اوضاع موجود پایتخت به اوضاع مطلوب شناسایی شد. این شاخص ها که در 7 گروه مهم طبقه بندی شده است اند اگر در «نحوه گزینش شهردار شانزدهم پایتخت» ملاک عمل قرار گیرد می تواند نقطه تمایز عملکرد پارلمان پنجم پایتخت با دوره های گذشته باشد و در ابتدای مسیر چهار سال آینده، اعتماد دوباره شهروندان به مجموعه مدیریت شهری را بازگرداند. صاحب نظران و کارشناسان حوزه شهری معتقدند: بازگشت دوباره اعتماد شهروندان به مدیریت شهری مستلزم سنجش اوضاع کنونی شهر در حوزه های متفاوت و نقطه مطلوب آن است.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ کیفیت زندگی در «پایتخت 1400» بر اساس چشم انداز نشانه گذاری شده است جهت 55 شاخص در 7 حوزه مرتبط با شهر، به تصویر کشیده شد. یک مطالعه راجع

برای این منظور «دنیای اقتصاد» 55 شاخص کمی و کیفی از اوضاع شهر در 7 حوزه را شناسایی کرده و اوضاع موجود این شاخص ها و اوضاع مطلوب 55 شاخص تا سال 1400 را براساس نظر کارشناسان و محتوای اسناد بالادست اداره پایتخت استخراج کرده هست. این بررسی معطوف به چشم انداز تصویر شده است در طرح جامع پایتخت کشور عزیزمان ایران تا افق 1405 و همچنین برنامه پنج ساله دوم مدیریت شهری تا افق 1397 است که با ترکیب این دو سند و با لحاظ عقب ماندگی در بعضی شاخص های کیفی پایتخت اوضاع مطلوب پایتخت کشور عزیزمان ایران تا سال 1400(طی چهار سال آینده) متناسب با این شاخص ها را مشخص کرده است که باید به کجا برسد. از آنجا که شورای شهر پنجم پایتخت کشور عزیزمان ایران با آزمون آینده ساز گزینش شهردار اصلح جهت پایتخت در هفته های آینده مواجه هست؛ شرح 55 شاخص می تواند پارلمان پنجم را در دو مسیر هدایت کند.

مسیر اولی که در جهت گزینش شهردار به کمک پارلمان پنجم خواهد آمد این است که افرادی که تحت عنوان نامزد جهت شهرداری معرفی می شوند باید یک برنامه قابل دفاع جهت تحقق اهداف تعریف شده است در 55 شاخص کیفیت زندگی در پایتخت داشته باشد. به این معنی که جهت تک تک شاخص های کلیدی راهکار عملیاتی تحقق اهداف شاخص تا سال 1400 را بتواند ارائه دهد.

جزئیات این 55 شاخص در صورتی که ملاک عمل گزینش شهردار تازه قرار گیرد از یکسو از لابی گری به عنوان یکی از دغدغه های اعضای تازه جلوگیری می کند و از سوی دیگر مانع از کلی گویی نامزدها در جریان دفاع از خود نزد پارلمان شهری می شود. علاوه بر این مسیر دومی که پارلمان پنجم را هدایت می کند این است که شهرداری در چهار سال آینده با اتکا به شاخص ها سنجش پذیر می شود و عملکرد شهردار، ستاد مرکزی و حتی شهرداران مناطق در قالب شاخص های نشانگر آخرین اوضاع پایتخت در هر سال قابل پایش و پرسشگری خواهد شد.

کیفیت زندگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران 1400

در این راستا اخیرا بعضی از اعضای دوره تازه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از برنامه ریزی جهت طراحی یک نظام نامه گزینش شهرداری تازه پایتخت خبر داده اند که این شاخص ها می تواند معیار مناسبی جهت تدوین این نظام نامه باشد. چراکه این شاخص ها به خوبی بیانگر آن است که پایتخت کشور عزیزمان ایران در مقایسه با یک کلان شهر مطلوب و ایده آل جهت زندگی در چه نقطه ای واقع شده است است و باید در چه مسیری به چه نقطه ای ارتقای کیفی پیدا کند. توصیه دیگری که از بررسی این شاخص ها حاصل می شود آن است که عمده شاخص ها علی رغم نگاه مدیریت شهری در سال های اخیر به جای آنکه پایتخت را در قالب یک ابرکارگاه ساختمانی توسعه دهد در مسیر زیاد کردن کیفیت زندگی پایتخت نشینان پیش می برد.

این شاخص ها المان هایی همچون توجه به «مباحث اجتماعی» و شهر« انسان محور» را مدنظر قرار داده که شهردار تازه باید جهت اصلاح آنها اقدام کند. بااهمیت ترین این شاخص ها در قالب گرو ه های متفاوت به ترتیب اهمیت مشمول بر موارد زیر می شود. این شاخص های کیفی و کمی براساس اطلاعاتی که بخشی از آنها سال گذشته از سوی مدیریت شهری اعلام شده است و بخش دیگر اوایل امسال انتشار یافته شناسایی شده است اند. به بیان دیگر وضع موجود شاخص ها براساس آخرین اطلاعات و آمار موجود عنوان شده است اند. گروه نخست با عنوان «کیفیت حرکت در شهر» نام گذاری شده است است که بااهمیت ترین رکن آن توسعه حمل ونقل عمومی از طریق توسعه ناوگان قطار درون شهری(مترو) عنوان شده است هست. این در حالی است که در سال های اخیر نگاه وارونه به کیفیت حرکت در شهر باعث شده است بود منابع مالی صرف حمایت از حرکت خودروهای شخصی باشد و شهر به جای انسان محور، خودرومحور شود.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ کیفیت زندگی در «پایتخت 1400» بر اساس چشم انداز نشانه گذاری شده است جهت 55 شاخص در 7 حوزه مرتبط با شهر، به تصویر کشیده شد. یک مطالعه راجع

گروه دوم نیز مشمول بر شاخص های «کیفیت زندگی و سلامت» می شود که دو بحث آلودگی هوا و پسماند در آن مورد توجه قرار گرفته است.

در این گروه تاکید شده است میزان استحصال انرژی از پسماند که هم اکنون به میزان 06/ 1 مگاوات ساعت است باید در افق 1400 به 20 مگاوات ساعت برسد. همچنین تعداد روزهای ناسالم در کیفیت هوا از 9 روز در یک سال باید به 3 روز در سال کم کردن پیداکند. گروه سوم مدیریت بحران و کیفیت ایمنی در شهر است که پایتخت از نظر شاخص های این گروه یک اوضاع شکننده و آسیب پذیر در برابر حوادث غیرمترقبه همچون زلزله و آتش سوزی دارد. از این رو نیاز است سیستم های آتش نشانی تقویت شود و سامانه هشدار سریع ایجاد شود.

کیفیت زندگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران 1400

در گروه «اقتصاد شهر و کیفیت مالی اداره پایتخت» بااهمیت ترین عنوان شفافیت دخل و خرج و تقویت منابع پایدار شهر بررسی شده است هست. اکثر کارشناسان شهری معتقدند: پایتخت در مقایسه با ابرشهرهای دنیا فوق العاده گران اداره می شود. طوری که سرانه بودجه شهرداری در حال حاضر حدود 2 میلیون تومان است و همچنین نسبت بودجه شهرداری به تولید ناخالص داخلی پایتخت کشور عزیزمان ایران حدود 25 درصد برآورد می شود ولی این نسبت در شهرهای بزرگ دنیا کمتر از 15 درصد است.

در گروه «کیفیت سکونت در شهر» نیز به آنچه به عنوان مسوولیت شهرداری جهت تنظیم بازار مسکن در همه سال های گذشته مغفول مانده، پرداخته شده است هست. مدیریت شهری می تواند از طریق ابزارهایی همچون پروانه ساختمانی و شارژ شهری، هزینه تامین مسکن در پایتخت را کم کردن دهد. گروه ششم نیز با عنوان «کیفیت اداره شهر» طبقه بندی شده است هست. در این گروه تورم نیروی انسانی مجموعه مدیریت شهری به عنوان یکی از چالش های مهم ساختار مدیریت شهری مطرح هست. براساس نظر کارشناسان الگوی استاندارد میزان نیروی انسانی مشغول به کار در مجموعه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران باید معادل 6 هزار نفر باشد ولی هم اکنون نیروی انسانی شاغل در این مجموعه نزدیک به 60 هزار نفر برآورد می شود.

از این رو کارشناسان معتقدند کم کردن حجم نیروی انسانی در مجموعه شهرداری منجر به کم کردن هزینه های جاری در شهرداری می شود. آخرین گروه این شاخص ها مربوط به کیفیت رفاه شهری است که خدمات هفت گانه شهری در آن واقع شده است است و مسوولیت تامین آن با شهرداری هست. این خدمات وزن قابل توجهی از میزان رضایتمندی شهروندان از شهرداری را دارد. یکی از کارها جهت زیاد کردن سرانه های خدمات شهری آن است که روال کنونی در صدور مجوزهای بی رویه جهت تجاری سازی و کاربری های مازاد کنترل شود و همچنین اراضی ذخیره در خدمت زیاد کردن خدمات شهری قرار گیرد. توصیه مهم دیگر آنکه سرمایه گذاری بخش شخصی جهت تامین خدمات هفت گانه نیازمند حمایت از سوی شهرداری هست. این حمایت ها از طریق دو ابزار یعنی تخفیف در هزینه صدور پروانه ساختمانی و تسهیل شرایط واگذاری زمین خواهد بود.

گفتنی است اهداف کمی و کیفی تعیین شده است جهت شاخص ها در سال 1400 نیز به گونه ای در نظر گرفته شده است که آن دسته از شاخص هایی که باید مسیر اصلاح آنها به شکل رشد مثبت شاخص طی شود، یک سطح حداقلی جهت ارقام آنها عنوان شده است و همچنین شاخص هایی که در مسیر اصلاح کیفیت پایتخت باید از میزان آنها کاسته شود از جمله شاخص مربوط به سفر با خودروی شخصی، یک سقف حداکثری جهت آن لحاظ شده است است.

واژه های کلیدی: ایران | زندگی | شهردار | مدیریت | شهرداری | کیفیت هوا | اخبار اقتصادی و بازرگانی

کیفیت زندگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران 1400

کیفیت زندگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران 1400

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs