chamfron برنامه اصولگرا انتخابات اخبار سیاسی و اجتماعی

chamfron: برنامه اصولگرا انتخابات اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی مخالفت برقی‌ها با رایگان شدن برق در مدارس

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق کلیه واحدهای آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب و برق و گاز تا سقف الگوی مصرف معاف هستند که این مساله موجب گلایه بعضی از مسوولان ب

مخالفت برقی‌ها با رایگان شدن برق در مدارس

مخالفت برقی ها با رایگان شدن برق در مدارس

عبارات مهم : آموزش

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق کلیه واحدهای آموزش و پرورش از پرداخت هزینه های آب و برق و گاز تا سقف الگوی مصرف معاف هستند که این مساله موجب گلایه بعضی از مسوولان برقی شده است است.

به گزارش ایسنا، بر اساس تصمیم مجلس قرار شده است تا سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی به وسیله وزارتخانه های نیرو، نفت و آموزش وپرورش تدوین و اجرا شود و چنانچه مصارف واحدهای آموزشی مشمول در یک دوره زیاد از الگوی تعیین شده است باشد، کل مصارف آن دوره کماکان مشمول پرداخت هزینه مصرفی خواهد شد.

با این جود بعضی از مسوولان برقی نسبت به اجرای این طرح ناراضی هستند تا جایی که غلامرضا خوش خلق، مدیرعامل برق منطقه ای پایتخت کشور عزیزمان ایران صراحتا اعلام کرده است که هر چند قانونگذاران نیتشان خیر است ولی ازاجرای این مصوبه نتیجه خوبی نمی گیرند چراکه این امر موجب عدم مدیریت مصرف در مدارس می شود.

مخالفت برقی‌ها با رایگان شدن برق در مدارس

وی پیشنهاد کرد: جهت کمک به مدارس اعتباری به طور اختصاصی جهت پرداخت هزینه های آب و برق در اختیار آموزش و پرورش قرار داده شود تا خود این شرکت آن را مدیریت کند.

خوش خلق با تاکید بر اینکه قانونگذاران باید یاری کند در منابع ملی صرفه جویی زیاد شود، تصریح کرد: دقت نظر در قانونگذاری می تواند در این زمینه کمک کننده باشد.

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق کلیه واحدهای آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب و برق و گاز تا سقف الگوی مصرف معاف هستند که این مساله موجب گلایه بعضی از مسوولان ب

در این بین بسیاری از کارشناسان نیزبر این باورند که آموزش های مدیریت مصرف باید از مدارس شروع شود و این مساله نیز ارتباطی با پرداخت هزینه از سوی مدارس ندارد.

با این حال قرار شده است از ابتدای سال ۱۳۹۷ این طرح در تمامی مدارس کشور اجرایی شود و امید می رود که شاهد جهش زیاد کردن مصرف در مدارس نباشیم و طرح های آموزشی مدیریت مصرف نیز بیش از گذشته تقویت شود.

واژه های کلیدی: آموزش | آموزشی | مدیریت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs